Zákon o zdravotnom poistení usmerňuje verejný zdravotný systém

Každoročne máme právo zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. Niekto ostáva celé roky verný jednej, iný skúša, kde mu bude lepšie. Zákonom o zdravotnom poistení sa zabezpečuje základná zdravotná starostlivosť celému obyvateľstvu a tiež ochrana pred finančným rizikom spojeným s výdavkami týkajúcimi sa poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Poznáte základné princípy zdravotného poistenia?

Všetci sme v tom spoločne

V mnohých krajinách je zdravotné poistenie povinné pre všetkých občanov. Vďaka tomu máme aj my na Slovensku lepší prístup k zdravotnej starostlivosti. Základným princípom zdravotného poistenia je solidarita. Zdraví jedinci prispievajú svojimi zdravotnými odvodmi na systém, ktorý sa stará o tých, ktorí sú chorí alebo potrebujú komplexnejšiu starostlivosť. Tým sa rozkladá finančné riziko na celú populáciu. Každý poistenec má právo na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na svoj sociálny status alebo finančné možnosti. Zákon o zdravotnom poistení môže poskytovať poistencom určitú flexibilitu pri voľbe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Od toho sa potom odvíja výber vhodného lekára alebo nemocnice pri konkrétnych zdravotných problémoch.

Hoci sme zdravotne poistení…

Vďaka dobrej voľbe zdravotnej poisťovne tiež môžeme docieliť výhodnejšie ceny niektorých liečiv alebo prednostné ošetrenie v ambulanciách, prípadne niektoré druhy vyšetrení vieme absolvovať zadarmo. V niektorých prípadoch nás však neminú dlhšie čakacie doby u odborníkov. Zákon o zdravotnom poistení stanovuje, aké typy služieb sú kryté, no, samozrejme, existujú aj výnimky alebo obmedzenia. Pred voľbou zdravotnej poisťovne je dobré si zistiť, s čím ako poistenci môžeme rátať.

Zákony online

Zákon č. 580/2004 Z. z. je dôležitým právnym dokumentom, ktorý upravuje zdravotné poistenie na Slovensku. Poskytuje právne rámce pre organizáciu a fungovanie systému verejného zdravotného poistenia. Zákon ukladá povinnosť občanom Slovenska uzatvoriť si zdravotné poistenie, poskytuje informácie o právach a povinnostiach osôb, ktoré sú poistené v rámci verejného zdravotného poistenia, vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a liekom. Ustanovenia zákona sa týkajú aj rozsahu krytia zdravotnej starostlivosti vrátane lekárskych výkonov, liekov a ďalších služieb.

Zákon o zdravotnom poistení upravuje tiež fungovanie zdravotných poisťovní na Slovensku, ktoré sú zodpovedné za správu a financovanie zdravotného poistenia. Kladie veľký dôraz na zabezpečenie kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Prečítajte si ho celý na judikaty.info, kde je dostupný online. Určite nájdete odpovede na otázky, ktoré vás trápia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *