Zostali ste PN? Čo to pre vás znamená a aké sú vaše práva a povinnosti?

Na internete sa dá nájsť množstvo odborných článkov týkajúcich sa PN-ky, teda práce neschopnosti, ale medzi nami sú aj takí, ktorí neradi čítame ťažko zrozumiteľné témy. Práve pre tých je tu laické vysvetlenie, čo sa dá od PN-ky vlastne očakávať.

chorá žena

Choroba a úraz si nevyberajú

Zdravie máme len jedno a nikdy nevieme, čo na nás „číha“. Znenazdajky sa môžu u nás prejaviť zdravotné problémy, ktoré bude potrebné riešiť. Lekár nám odporučí ostať doma na lôžku a my sa stávame práce neschopní. PN-ka je bežná vec, na ktorú má nárok každý zamestnanec, dokonca aj „dohodári“.

PN určuje lekár

Ak vám do života vstúpi choroba alebo úraz, je to práve lekár, ktorý odporučí PN. Musí ísť naozaj o situáciu, kedy uzná, že v danom zdravotnom stave nebudete schopní ďalej vykonávať pracovnú činnosť. Zabudnite na myšlienky, že sa to vo vašej práci nebude nikomu páčiť. Teraz ste dôležití vy sami a vaše zdravie. V opačnom prípade si koledujete o vážne komplikácie. Nič netreba siliť.

Viaceré formuláre

Vyšetrujúca sestra vyplní formuláre, z ktorých dve odovzdáte vášmu zamestnávateľovi ešte v ten deň  a jeden si necháte v prípade kontroly. Prvých 10 dní vám preplatí zamestnávateľ do výšky, ktorá je stanovená v pracovnej zmluve. Obvykle sa je to čiastka 55% z denného vymeriavacieho základu. K jedenástemu dňu vašej PN-ky vám začne Sociálna poisťovňa vyplácať tzv. nemocenské dávky. Môžete si sami zvoliť, či si pre ne chcete chodiť na poštu alebo si ich necháte posielať na bankový účet.

Ako je to s vychádzkami?

Už na prvej kontrole sa viete s ošetrujúcim lekárom dohodnúť o tom, či vám povolí vychádzky. Neprekvapte sa, ak jeho odpoveď nebude kladná. Všetko závisí od vášho zdravotného stavu. Pokiaľ to daný stav dovolí, máte nárok na 4 hodiny denne podľa vlastného uváženia.

Pozor na kontroly

Podľa zákona vás môže prísť skontrolovať aj váš zamestnávateľ, aj Sociálna poisťovňa. Mali by ste sa preto zdržiavať na tej adrese, ktorú ste uviedli vo formulári. V prípade, ak vás nezastihnú doma, zamestnávateľ môže odmietnuť vyplatiť dávku a poisťovňa na 30 dní pozastaví vyplácanie nemocenského.

Výpoveď počas trvania PN?

Ak ste PN, zo zákona vám nemôže zamestnávateľ dať výpoveď. Vy sami však výpoveď podať môžete. Musí však byť doručená písomne, ináč nebude platná. Ak je v pracovnej zmluve stanovená výpovedná lehota, spadá do nej aj čas strávený na PN-ke.

FOTO: pexels.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *